Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Od roku szkolnego 2014/2015 proponujemy dla uczniów klasy I (w tym 6-latków) naukę w naszej szkole za 280 zł miesięcznie.

W zakres oferty klasy I wchodzi: realizacja podstawy programowej szkół publicznych w małym zespole klasowym (do 16 dzieci) przez doświadczona kadrę pedagogiczną, nauka jęzka angielskiego (3 godz/tydzień) i języka niemieckiego (3 godziny), opieka pielęgniarki i pobyt w szkole do godz. 17.30.

ODRABIANIE LEKCJI W SZKOLE POD KIERUNKIEM NAUCZYCIELA, nauka szybkiego czytania i technik pamięciowych, nauka amatorskiej gry na gitarze.


Oferta nasza obejmuje ponadto : taniec towarzyski, basen, szachy , a od klasy IV język rosyjski, 5 godzin języka angielskiego, 5 godzin języka niemieckiego.


Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, gry i zabawy w czasie ferii zimowych.


Regulamin opłat za szkołę.

Czesne wynosi 280zł miesięcznie.
Rodziny wielodzietne posiadające kartę dużej rodziny zwolnione są z opłat czesnego.
Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą być zwolnione z opłaty za szkołę.
Szkoła może udzielać promocji na dany rok szkolny pod warunkiem terminowego uiszczania opłat /do 10 dnia danego miesiąca/.
Opóźnienie w opłatach powoduje utratę promocji.
Termin opłaty czesnego może być przesunięty po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją.
O wszelkich trudnościach w opłatach należy poinformować dyrekcję przedszkola i indywidualnie ustalić warunki płatności.

Warunki szczególne opłat.
Zwolnienie z opłat:

- posiadacze karty dużej rodziny /KDR wystawiona na dziecko/
- rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym/ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/
- dzieci pracowników Przedszkola KREDKA i Prywatnej Szkoły podstawowej w Legnicy/ po wygaśnięciu umowy o pracę czesne wynosi 140zł tj. 50% głównej należności/.

W przypadku rezygnacji z nauczania dziecka w szkole obowiązuje wypowiedzenie umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego.

OBOWIĄZUJE MIESIĘCZNE WYPOWIEDZENIE.